แบบรายงานสรุปผลการประเมินวPA ยื่นเสนอผู้อำนวยการ
แบบรายงานผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)_ตำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐานะ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.75 KB
แบบรายงานผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)_ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.05 KB
แบบรายงานผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)_ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.95 KB
บันทึกข้อความรายงานวPA
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.46 KB
ปก_รายงานผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.3 KB
คำนำ สารบัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.66 KB