ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 77) 27 พ.ค. 65
ระเบียบความประพฤติและปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยา (อ่าน 142) 06 เม.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์(ฉบับที่7-10) (อ่าน 162) 18 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน (อ่าน 249) 25 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน (อ่าน 521) 21 ก.พ. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมกราคม 2565(ฉบับที่2-6) (อ่าน 218) 21 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 398) 14 ม.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมกราคม 2565(ฉบับที่1) (อ่าน 354) 14 ม.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทย (อ่าน 293) 28 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนธันวาคม 2564(ฉบับที่ 71) (อ่าน 237) 28 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชา ดนตรีไทย (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564) (อ่าน 239) 24 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนธันวาคม 2564(ฉบับที่ 70) (อ่าน 214) 17 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนธันวาคม 2564(ฉบับที่ 69) (อ่าน 246) 03 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564(ฉบับที่ 66-68) (อ่าน 239) 03 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชา สังคมศึกษา (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564) (อ่าน 254) 01 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 242) 26 พ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564(ฉบับที่ 62-65) (อ่าน 220) 22 พ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนตุลาคม 2564(ฉบับที่ 58-61) (อ่าน 191) 22 พ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนตุลาคม 2564(ฉบับที่ 57) (อ่าน 256) 20 ต.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนตุลาคม 2564(ฉบับที่ 56) (อ่าน 223) 19 ต.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนตุลาคม 2564(ฉบับที่ 52-55) (อ่าน 223) 13 ต.ค. 64
การลงทะเบียนของนักเรียน ภาคเรียนที่2/2564 ระบบออนไลน์ใน google meet ห้องเรียนประจำชั้น (อ่าน 243) 08 ต.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนสิงหาคม 2564(ฉบับที่ 51) (อ่าน 185) 29 ก.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนสิงหาคม 2564(ฉบับที่ 50) (อ่าน 192) 29 ก.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนสิงหาคม 2564(ฉบับที่ 49) (อ่าน 187) 29 ก.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนสิงหาคม 2564(ฉบับที่ 48) (อ่าน 198) 29 ก.ย. 64
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก:ผลการประเมินSAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 206) 01 ก.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนสิงหาคม 2564(ฉบับที่ 47) (อ่าน 173) 02 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่องขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Line ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2564) (อ่าน 186) 14 ก.ค. 64
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุุรองรับการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 184) 09 ก.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 46) (อ่าน 189) 01 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่องขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Line ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2564) (อ่าน 201) 29 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 45) (อ่าน 201) 24 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 44) (อ่าน 185) 24 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 194) 18 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 43) (อ่าน 208) 15 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 42) (อ่าน 194) 15 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 212) 11 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 41) (อ่าน 227) 10 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 40) (อ่าน 213) 08 มิ.ย. 64