ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 2) 06 ธ.ค. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 254) 27 พ.ค. 65
ระเบียบความประพฤติและปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยา (อ่าน 305) 06 เม.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์(ฉบับที่7-10) (อ่าน 323) 18 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน (อ่าน 413) 25 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน (อ่าน 697) 21 ก.พ. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมกราคม 2565(ฉบับที่2-6) (อ่าน 356) 21 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 556) 14 ม.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมกราคม 2565(ฉบับที่1) (อ่าน 510) 14 ม.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทย (อ่าน 449) 28 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนธันวาคม 2564(ฉบับที่ 71) (อ่าน 384) 28 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชา ดนตรีไทย (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564) (อ่าน 345) 24 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนธันวาคม 2564(ฉบับที่ 70) (อ่าน 326) 17 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนธันวาคม 2564(ฉบับที่ 69) (อ่าน 342) 03 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564(ฉบับที่ 66-68) (อ่าน 345) 03 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชา สังคมศึกษา (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564) (อ่าน 336) 01 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 336) 26 พ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564(ฉบับที่ 62-65) (อ่าน 309) 22 พ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนตุลาคม 2564(ฉบับที่ 58-61) (อ่าน 273) 22 พ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนตุลาคม 2564(ฉบับที่ 57) (อ่าน 340) 20 ต.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนตุลาคม 2564(ฉบับที่ 56) (อ่าน 308) 19 ต.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนตุลาคม 2564(ฉบับที่ 52-55) (อ่าน 315) 13 ต.ค. 64
การลงทะเบียนของนักเรียน ภาคเรียนที่2/2564 ระบบออนไลน์ใน google meet ห้องเรียนประจำชั้น (อ่าน 328) 08 ต.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนสิงหาคม 2564(ฉบับที่ 51) (อ่าน 265) 29 ก.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนสิงหาคม 2564(ฉบับที่ 50) (อ่าน 262) 29 ก.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนสิงหาคม 2564(ฉบับที่ 49) (อ่าน 267) 29 ก.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนสิงหาคม 2564(ฉบับที่ 48) (อ่าน 269) 29 ก.ย. 64
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก:ผลการประเมินSAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 286) 01 ก.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนสิงหาคม 2564(ฉบับที่ 47) (อ่าน 242) 02 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่องขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Line ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2564) (อ่าน 264) 14 ก.ค. 64
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุุรองรับการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 251) 09 ก.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 46) (อ่าน 266) 01 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่องขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Line ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2564) (อ่าน 285) 29 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 45) (อ่าน 270) 24 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 44) (อ่าน 259) 24 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 275) 18 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 43) (อ่าน 285) 15 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 42) (อ่าน 264) 15 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 294) 11 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 41) (อ่าน 306) 10 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 40) (อ่าน 292) 08 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 39) (อ่าน 338) 03 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา (อ่าน 327) 31 พ.ค. 64
ประกาศผลการจัดห้องเรียน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 390) 28 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังคมศึกษา (อ่าน 342) 27 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 542) 25 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง รับสมัครครูอัตรจ้าง วิชา สังคมศึกษา (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่) (อ่าน 375) 24 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1135) 20 พ.ค. 64
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 387) 10 พ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนเมษายน 2564(ฉบับที่ 37-38) (อ่าน 415) 09 เม.ย. 64