ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 18) 03 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง แนวปฏิบัติการมาโรงเรียนของนักเรียนเพื่อรับอุปกรณ์การเรียนฯ (อ่าน 19) 03 ม.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนธันวาคม 2563(ฉบับที่ 59-64) (อ่าน 64) 02 ธ.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2563(ฉบับที่55-58) (อ่าน 61) 26 พ.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2563(ฉบับที่53-54) (อ่าน 100) 06 พ.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนตุลาคม 2563(ฉบับที่51-52) (อ่าน 122) 25 ต.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนตุลาคม 2563(ฉบับที่44-50) (อ่าน 147) 13 ต.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนกันยายน 2563(ฉบับที่ 38-43) (อ่าน 187) 12 ก.ย. 63
การประเมิน EIT online (อ่าน 235) 26 ส.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนสิงหาคม 2563(ฉบับที่ 30-37) (อ่าน 257) 06 ส.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563(ฉบับที่ 29) (อ่าน 252) 05 ส.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563(ฉบับที่ 26-28) (อ่าน 255) 14 ก.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2563(ฉบับที่ 20-25) (อ่าน 258) 30 มิ.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนพฤษภาคม2563(ฉบับที่ 18-19) (อ่าน 273) 30 มิ.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมีนาคม 2563(ฉบับที่ 16-17) (อ่าน 241) 30 มิ.ย. 63
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 273) 29 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยาเรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม. 1 และ ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 352) 01 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ(COVID-19) (อ่าน 331) 18 มี.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563(ฉบับที่ 14-15) (อ่าน 370) 02 มี.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563(ฉบับที่ 6-13) (อ่าน 346) 09 ก.พ. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนธันวาคม 2562(ฉบับที่ 71-73) (อ่าน 338) 22 ม.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมกราคม 2563(ฉบับที่ 1-5) (อ่าน 338) 22 ม.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนธันวาคม 2562(ฉบับที่ 70) (อ่าน 343) 06 ธ.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562(ฉบับที่ 68-69) (อ่าน 377) 22 พ.ย. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562(ฉบับที่ 66-67) (อ่าน 396) 18 พ.ย. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนตุลาคม 2562(ฉบับที่ 64-65) (อ่าน 373) 05 พ.ย. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนกันยายน 2562(ฉบับที่ 62-63) (อ่าน 376) 17 ต.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนกันยายน 2562(ฉบับที่ 60-61) (อ่าน 345) 01 ต.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนกันยายน 2562(ฉบับที่ 56-59) (อ่าน 272) 25 ก.ย. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนสิงหาคม 2562(ฉบับที่ 51-55) (อ่าน 238) 25 ส.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนสิงหาคม 2562(ฉบับที่ 46-50) (อ่าน 275) 25 ส.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562(ฉบับที่ 31-35) (อ่าน 258) 25 ก.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562(ฉบับที่ 42-45) (อ่าน 285) 25 ก.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562(ฉบับที่ 36-41) (อ่าน 286) 25 ก.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2562(ฉบับที่ 23-26) (อ่าน 254) 25 มิ.ย. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2562(ฉบับที่ 27-30) (อ่าน 289) 25 มิ.ย. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562 (อ่าน 233) 25 พ.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนเมษายน 2562 (อ่าน 195) 25 เม.ย. 62
sar61 (อ่าน 221) 30 มี.ค. 62