ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 173) 14 ม.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมกราคม 2565(ฉบับที่1) (อ่าน 139) 14 ม.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทย (อ่าน 71) 28 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนธันวาคม 2564(ฉบับที่ 71) (อ่าน 36) 28 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชา ดนตรีไทย (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564) (อ่าน 60) 24 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนธันวาคม 2564(ฉบับที่ 70) (อ่าน 37) 17 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนธันวาคม 2564(ฉบับที่ 69) (อ่าน 68) 03 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564(ฉบับที่ 66-68) (อ่าน 73) 03 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชา สังคมศึกษา (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564) (อ่าน 93) 01 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 81) 26 พ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564(ฉบับที่ 62-65) (อ่าน 66) 22 พ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนตุลาคม 2564(ฉบับที่ 58-61) (อ่าน 57) 22 พ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนตุลาคม 2564(ฉบับที่ 57) (อ่าน 102) 20 ต.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนตุลาคม 2564(ฉบับที่ 56) (อ่าน 79) 19 ต.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนตุลาคม 2564(ฉบับที่ 52-55) (อ่าน 84) 13 ต.ค. 64
การลงทะเบียนของนักเรียน ภาคเรียนที่2/2564 ระบบออนไลน์ใน google meet ห้องเรียนประจำชั้น (อ่าน 92) 08 ต.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนสิงหาคม 2564(ฉบับที่ 51) (อ่าน 63) 29 ก.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนสิงหาคม 2564(ฉบับที่ 50) (อ่าน 64) 29 ก.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนสิงหาคม 2564(ฉบับที่ 49) (อ่าน 60) 29 ก.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนสิงหาคม 2564(ฉบับที่ 48) (อ่าน 65) 29 ก.ย. 64
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก:ผลการประเมินSAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 87) 01 ก.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนสิงหาคม 2564(ฉบับที่ 47) (อ่าน 69) 02 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่องขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Line ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2564) (อ่าน 75) 14 ก.ค. 64
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุุรองรับการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 85) 09 ก.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 46) (อ่าน 89) 01 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่องขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Line ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2564) (อ่าน 91) 29 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 45) (อ่าน 98) 24 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 44) (อ่าน 89) 24 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 99) 18 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 43) (อ่าน 112) 15 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 42) (อ่าน 95) 15 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 113) 11 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 41) (อ่าน 118) 10 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 40) (อ่าน 107) 08 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 39) (อ่าน 120) 03 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา (อ่าน 144) 31 พ.ค. 64
ประกาศผลการจัดห้องเรียน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 182) 28 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังคมศึกษา (อ่าน 153) 27 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 348) 25 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง รับสมัครครูอัตรจ้าง วิชา สังคมศึกษา (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่) (อ่าน 177) 24 พ.ค. 64