ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 1) 31 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายน้ำ ร้านสวัสดิการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา (อ่าน 4) 31 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 47) 23 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 39) 23 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 108) 15 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 100) 13 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 136) 04 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 171) 06 ธ.ค. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 412) 27 พ.ค. 65
ระเบียบความประพฤติและปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยา (อ่าน 469) 06 เม.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์(ฉบับที่7-10) (อ่าน 470) 18 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน (อ่าน 565) 25 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน (อ่าน 853) 21 ก.พ. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมกราคม 2565(ฉบับที่2-6) (อ่าน 487) 21 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 674) 14 ม.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมกราคม 2565(ฉบับที่1) (อ่าน 628) 14 ม.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทย (อ่าน 578) 28 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนธันวาคม 2564(ฉบับที่ 71) (อ่าน 487) 28 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชา ดนตรีไทย (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564) (อ่าน 440) 24 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนธันวาคม 2564(ฉบับที่ 70) (อ่าน 418) 17 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนธันวาคม 2564(ฉบับที่ 69) (อ่าน 432) 03 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564(ฉบับที่ 66-68) (อ่าน 444) 03 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชา สังคมศึกษา (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564) (อ่าน 432) 01 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 440) 26 พ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564(ฉบับที่ 62-65) (อ่าน 396) 22 พ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนตุลาคม 2564(ฉบับที่ 58-61) (อ่าน 368) 22 พ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนตุลาคม 2564(ฉบับที่ 57) (อ่าน 440) 20 ต.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนตุลาคม 2564(ฉบับที่ 56) (อ่าน 402) 19 ต.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนตุลาคม 2564(ฉบับที่ 52-55) (อ่าน 411) 13 ต.ค. 64
การลงทะเบียนของนักเรียน ภาคเรียนที่2/2564 ระบบออนไลน์ใน google meet ห้องเรียนประจำชั้น (อ่าน 430) 08 ต.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนสิงหาคม 2564(ฉบับที่ 51) (อ่าน 337) 29 ก.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนสิงหาคม 2564(ฉบับที่ 50) (อ่าน 335) 29 ก.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนสิงหาคม 2564(ฉบับที่ 49) (อ่าน 343) 29 ก.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนสิงหาคม 2564(ฉบับที่ 48) (อ่าน 341) 29 ก.ย. 64
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก:ผลการประเมินSAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 360) 01 ก.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนสิงหาคม 2564(ฉบับที่ 47) (อ่าน 318) 02 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่องขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Line ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2564) (อ่าน 340) 14 ก.ค. 64
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุุรองรับการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 334) 09 ก.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 46) (อ่าน 344) 01 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่องขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Line ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2564) (อ่าน 368) 29 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 45) (อ่าน 353) 24 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 44) (อ่าน 338) 24 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 354) 18 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 43) (อ่าน 357) 15 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 42) (อ่าน 334) 15 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 379) 11 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 41) (อ่าน 378) 10 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 40) (อ่าน 372) 08 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์-ฉบับเดือนมิถุนายน 2564(ฉบับที่ 39) (อ่าน 419) 03 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา (อ่าน 407) 31 พ.ค. 64