ผู้บริหาร

นายศุภชัย ตักชะเลง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ระเบียบของโรงเรียนท่าข้ามวิทยา
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนสำหรับครู(ว23/2564)
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์(SCSS)
เรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก 077536854
2 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ท่าข้าม ท่าแซะ 077547114
3 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม หงษ์เจริญ ท่าแซะ 0-7761-3211
4 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา พะโต๊ะ พะโต๊ะ 077-539049
5 โรงเรียนนาสักวิทยา นาสัก สวี 077510421
6 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เขาทะลุ สวี 077620061
7 โรงเรียนชลธารวิทยา บ้านควน หลังสวน 0-7759-6058
8 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ปากน้ำ หลังสวน 077-551134
9 โรงเรียนเมืองหลังสวน วังตะกอ หลังสวน 077-582153
10 โรงเรียนสวนศรีวิทยา หลังสวน หลังสวน 077-541050
11 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร 077554111
12 โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา นาชะอัง เมืองชุมพร 077 642640