ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่2/2562
14 ต.ค. 62 ถึง 17 ต.ค. 62 ยื่นขอ ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน(ปพ.1)และใบรับรองผลการเรียน(ปพ.7)
แจ้งนักเรียนชั้นม.6 ที่ความประสงค์ขอผลการเรียนเฉลี่ย ปพ.1(5 ภาคเรียน)และใบรับรองผลการเรียน ปพ.7
สามารถยื่นคำร้องภายในวันที่14-15ต.ค.2562 พร้อมรูปถ่ายขนาด1.5นิ้ว จำนวน1รูป และขอรับภายในวันที่16-17ต.ค.2562
ห้องทะเบียนและวัดผล แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ครูนิชวรรณ นิลสุข
12 ต.ค. 62 ถึง 18 ต.ค. 62 การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
26 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียน 1/2562