กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนิชวรรณ นิลสุข
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 095-796-4075

จ่าอากาศโทสิงห์ศิริ รุ่งโรจน์
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 086-663-5235

นางสาววชรวรรณ อังโชติพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 085-628-5019

นายเจริญ แก้วใจดี
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 087-395-4989

นางสุดารัตน์ ขันศิลา
ครู
เบอร์โทร : 082-164-7045

นางสาวนวลจันทร์ มยาเศส
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 080-041-1959

นางสาวดุสิดา ศรีสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 099-124-8274