ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนิชวรรณ นิลสุข
ครู

จ่าอากาศโทสิงห์ศิริ รุ่งโรจน์
ครูชำนาญการ

นางสาวดุสิดา ศรีสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง