ติดต่อเรา
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
หมู่ที่ 8   ตำบลท่าข้าม  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 077547114 เบอร์โทรสาร -


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :