ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  รหัสไปรษณีย์ 86140
โทรศัพท์ 0-7754-7114 โทรสาร 0-7754-7113  website : thakham.ac.th  e-mail : thakham2012@gmail.com 
          ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2522   เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีเนื้อที่ทั้งหมด 36 ไร่  200 ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ 4 ตำบล คือ 1. ตำบลท่าข้าม 2. ตำบลรับร่อ  3. ตำบลหินแก้ว และ 4. ตำบลนากระตาม