กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายภัคธรณ์ สังข์ปาน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 092-404-4552

นายพีรศักดิ์ ประสงค์เวช
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 098-898-3699

นางสาวชาลินี แก้วเนียม
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 087-126-9418