รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
หมู่ที่ 8   ตำบลท่าข้าม  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 077547114 เบอร์แฟกส์ -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :