ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ
         โรงเรียนท่าข้ามวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,22:39   อ่าน 17 ครั้ง