ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่องขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Line ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2564)
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2564,15:01   อ่าน 37 ครั้ง