ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา เทคโนโลยี 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาววชรวรรณ อังโชติพันธุ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2562,23:34  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสวลี คงแจ่ม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2562,23:27  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอน เรื่อง พระพุทธศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสมใจ สุขวิสุทธิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2562,23:16  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..