ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา เทคโนโลยี 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาววชรวรรณ อังโชติพันธุ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2563,09:03  อ่าน 475 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอน เรื่อง พระพุทธศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสมใจ สุขวิสุทธิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2562,23:16  อ่าน 862 ครั้ง
รายละเอียด..